١ -اظهار نظرهای افراد مشهور : این نوع آگهی های تلویزیونی از لحاظ توانایی تغییر ارجحیت کالا پائین تر از میانگین تاثیر سایر تبلیغات هستند . بینندگان حدس میزنند که فرد مشهور خریده شده است و در این حدس ، حق با آن هاست .

 ٢ -کارتون: باکارتون می توان چیزهایی را به بچه ها فروخت ، ولی این نوع  آگهی ها در فروش به بزرگسالان، پایین تر از میانگین تاثیر سایر تبلیغات هستند. آنها بیننده را مثل فیلم های زنده تحت تأثیر قرار نمی دهند و کمتر اغوا کننده اند. دو آگهی تلویزیونی برای یک نرم کننده پارچه ساخته شد. یکی فیلم زنده را به کار برد و دیگری کارتون را انتخاب کرد. آگهی کارتونی اثری بر روند رو به کاهش فروش نداشت. آگهی فیلم زنده این روند را برعکس کرد. 

٣ -تصاویر موزیکال: عبور سریع صحنه ها و مفاهیم، زمانی رایج بودند، اما اینک روبه منسوخ شدن دارند. این نوع آگهی ها برای سرگرمی خوبند، اما کمکی به فروش نمی کنند.