ارائه دلیل : آگهی های تلویزیونی که یک دلیل عقلانی درباره مزیت محصول به بیننده می دهند کمی بالاتر از میانگین هستند . نود درصد از دست اندرکاران تبلیغات به شما میگویند که مصرف کنندگان به چگونگی تولید محصولات اهمیتی نمی دهند . شاید آن ها درست میگویند ، اما پروژه خشک کردن درانجماد به اندازه کافی جدید و جالب بود تا بینندگان زیادی را به امتحان کردن این قهوه ترغیب کند . 

اخبار: آگهی های تلویزیونی که حاوی خبرند ، ازلحاظ اثر بخشی بالاتر از میانگین قرار دارند . اما حتی زمانی که خبری برای گفتن دارند - که البته بسیار نادر است - برخی از آگهی نویسان آن را کم اهمیت تلقی میکنند و یا اصلا رهایش میکنند . به علت چنین خطایی باید در روغن سرخشان کرد . محصولات ، مانند انسان ها ، وقتی که تازه متولد میشوند ، میتوانند  حداکثر توجه را به خود جلب کنند . درمورد یک محصول قدیمی می توانید با تبلیغ شیوه جدیدی برای استفاده از آن خبر بسازید.

هیجان : محققان تاکنون راهی برای تخمین میزان اثر بخشی هیجان نیافته اند ، اما من به این باور رسیده ام که آگهی های تلویزیونی با حجم زیادی از دلتنگی ، جذابیت و حتی برانگیختن عواطف، هیجانات و احساسات میتوانند بسیاراثر بخش باشند . 

هیجان میتواند به اندازه دلایل عقلانی موثر باشد ، مخصوصا وقتی که چیزهای بی همتایی درباره محصولتان برای گفتن ندارید شریکم هال راینی میگوید : اما اینجاست که مسایل بغرنج میشوند . بیشترمشتری ها و متأسفانه بیشتربنگاه ها فکر میکنند که دلایل عقلانی برای محصولشان، بسیار بیش از مقداری که مصرف کنندگان فکر میکنند، اهمیت دارد .اگر میخواهید تبلیغات موفق باشد، اگر میخواهید که در حجم وسیع تبلیغات جایگاه ممتازی داشته باشید، باید در مورد فواید محصولتان صادق باشید . دقیقا باید روشن شود که فواید شیرینی و نوشیدنی ،صابون یا اتومبیل چه هستند . باید سریعا اشاره کنم که مصرف کنندگان احتیاج به یک بهانه عقلانی نیز برای توجیه تصمیمات احساسی خود دارند . پس همیشه یکی از آنها را در آگهی بگنجانید . از همه مهم تر، اگرنمیتوانید بخوبی از هیجان استفاده کنید، اصلا به سراغ آن نروید .