١ -هویت نام تجاری: 

تحقیق نشان داده است که درصد حیرت انگیزی از بینندگان، آگهی تلویزیونی را به یاد می آورند، اما نام محصول را فراموش می کنند. و اغلب آنها آگهی شما را به یک کالای رقیب نسبت می دهند. بسیاری از آگهی نویسان فکر می کنند که هیاهو کردن بر سر نام محصول کار نسنجیده ای است.لیکن، برای رعایت حال کسانی که بیشتر علاقه مند به فروشند تا سرگرم کردن مردم، دو راه را برای ثبت نام تجاری ارائه می کنم:

  •  از نام محصول در ده ثانیه اول استفاده کنید. من یک آگهی تلویزیونی بسیار عالی دیده ام که نام محصول را بیست بار در ٣٤٠ ثانیه تکرار کرد، بدون آنکه کسی رنجیده شود. 
  • با نام محصول بازی کنید. آن را هجی کنید و از دیگر بازی های ممکن بهره بگیرید. وقتی محصول جدیدی را تبلیغ می کنید، باید نام آن را در تلویزیون به مردم یاد بدهید. 

 ٢ -بسته کالا را نشان دهید:

 آگهی های تلویزیونی که با نشان دادن بسته کالا خاتمه می یابد،در تغییر ارجحیت کالا مؤثرند. 

٣ -غذاهای در حرکت: 

در آگهی تلویزیونی برای مواد غذایی، هرچه آن ها را اشتها برانگیزتر کنید، بیشتر می فروشید. تجربه ها نشان داده اند که غذاهای در حال حرکت، اشتها برانگیزترند. نشان دهید که مایع شکلات روی بستنی یا شربت روی کیک می ریزد. 

٤ -نماهای نزدیک: 

استفاده از نماهای نزدیک، هنگامی که محصول، قهرمان آگهی شماست،بسیار مفید است. هرچه تصویر کیک نزدیکتر باشد، بیشتر دهن مردم آب می افتد.

 ٥ -با آتش شروع کنید:

 شما فقط٣٠ ثانیه وقت دارید. اگر در صحنه اول با استفاده از یک عنصر دیداری جذاب، توجه بیننده را جلب کنید، شانس بیشتری برای نگه داشتن دارید، مردم نگاهشان را از خیلی آگهی های تلویزیونی بر می گیرند ،چون با صحنه ها ی کسالت بار آغاز می شوند. شما می دانید که اتفاقات مهمی در پیش است ، اما بیننده این را نمی داند . او هرگز این را نخواهد دانست . چون رفته است که دوش بگیرد

وقتی می خواهید تبلیغ کپسول آتش نشانی را بکنید ،با آتش شروع کنید .

٦ -وقتی چیزی برای گفتن ندارید ، آواز بخوانید : 

بعضی از آگهی های تلویزیونی که مسایل فروش را به صورت آهنگین می خواندند موفقیت آمیز بوده اند ، اما اشعار موزون تبلیغاتی از لحاظ تغییر ارجحیت کالا، پایین تر از میانگین هستند . هرگز بدون آزمایش کردن شعرتان بر روی افرادی که متن را نخوانده اند ، از آن استفاده نکنید . اگر نمی توانید شعرتان را به حالت مردم پسندی درآورید ، آهنگ را روی آنتن نفرستید . 

 9 موسیقی در تبلیغات تلوزیونی

 اگر وارد فروشگاهی بشوید و از یکی از فروشندگان بخواهید که یخچالی را به شما نشان دهد و او شروع به خواندن کند واکنش شما چه خواهد بود ؟ با این حال ، برخی مشتریها تغییرزیادی نمی کنند ، اگر به آنها آهنگی تحویل ندهید. در بسیاری از موارد از موسیقی به عنوان پس زمینه استفاده می شود که نقش هیجان زایی دارد . تحقیق نشان می دهد که این کارنه عاملی مثبت و نه عاملی منفی است . این موسیقی نه خطری دارد و نه فایده خاصی .آیا واعظان بزرگ به ارگ زنان اجازه می دهند که به عنوان پس زمینه خطابه شان موسیقی بنوازند ؟ آیا بنگاههای تبلیغاتی طی مذاکراتشان با مشتری آینده ، موسیقی پخش می کنند ؟ 

10جلوه های ویژه صوتی :

در حالی که موسیقی نمی تواند قدرت فروش آگهی های تلویزیونی را افزایش دهد ، جلوه های ویژه صوتی ، مثل جلز ولز کردن سوسیس در ماهی تابه ، می تواند تفاوتی مثبت ایجاد کند . یک آگهی تلویزیونی برای ماکسول هاوس،با استفاده از صدای دستگاه قهوه جوش اتوماتیک تهیه شده بود . این کار برای ٥ سال به خوبی جواب داد. 

11 -صدای سر صحنه یا استودیویی :

 تحقیق نشان می دهد که حفظ بیننده در مواقعی که صدا گذاری استودیویی انجام می شود دشوارتر است . بهتر است از بازیگران بخواهید که سر صحنه فیلمبرداری صحبت کنند. یک تولید کننده ، دو آگهی تلویزیونی ساخت که در همه موارد ، شبیه هم بودند ، جز اینکه روی یکی صدا گذاری استودیویی شده بود و دیگری صدا برداری سرصحنه داشت. وقتی این دو آگهی را آزمایش کرد نسخه ای که صدا برداری سرصحنه داشت محصول بیشتری فروخت . 

12-برهم گذاری ها :

 برای تقویت آنچه آگهی بیان می کند می توان آن را تایپ کرد و درحالی که گوینده آگهی ، کلمات را ادا می کند ،متن تایپ شده را روی تصویر ویدئویی برهم گذاری کرد. اما مطمئن شوید که واژه های مندرج در متن بر هم گذاری دقیقا همان واژه هایی باشد که گوینده بر زبان می آورد . هرگونه تفاوتی بین این دو ، بیننده را گیج می کند. بسیاری از کارکنان بنگاه ها در برابر استفاده از این شیوه مقاومت می کنند. اکر به آن ها بگویید که این روش می تواند فروش را افزایش دهد ، که البته همین طور است ، با روشی احمقانه وانمود می کنند که چیزی نشنیده اند .